Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z polskim prawem (Ustawa o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r.), każdy nasz Klient, który jest Konsumentem* ma możliwość zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Dla zachowania tego terminu wystarczy dostarczenie oświadczenia przed jego upływem. Konsument który odstąpił od umowy, ma obowiązek niezwłocznie, ale w terminie nie dłuższym niż 14 dni od odstąpienia od umowy zwrócić sprzedającemu produkt, podobnie jak sprzedający zwrócić środki kupującemu. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Oświadczenie może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres: WESKO os.Wyzwolenia 1/35, 62-700 Turek
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wesko.pl
Zwracane produkty prosimy dostarczyć na adres: WESKO Rachowa 21a, 62-709 Malanów.

(Więcej informacji w Regulaminie, punkt VII)

* „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (Art. 22 (1) k.c.)
pixel